Chú ý: Có 3 Loại Extension Khác Nhau và bạn phải nạp Point vào thì cài đặt mới thành công đươc nha:
Extension List For Chrome:
1 > Module Of TamperMonkey ( Chrome - Firefox - Opera Và Nhiều loại trình duyệt khác nữa ).
2 > Extension 2captcha.
3 > Extension Anti-Captcha.
4 > Extension For Firefox version 52.
5 > Fake ip server 2captcha về captcha69 để cho tools có hổ trợ dùng được API của captcha69.
Bạn xem thấy loại nào dễ dùng, tiện với công việc của bạn, thì dùng loại đó.