Dịch vụ đám mây để tự động nhận dạng reCAPTCHA, hCaptcha, FunCaptcha và các loại captcha khác

Rẻ hơn từ 2-6 lần và nhanh hơn tới 30 lần
so với các dịch vụ nhận diện thủ công

Tại sao chúng tôi được lựa chọn

Độ chính xác cao, tiết kiệm ngân sách và tốc độ siêu nhanh
99% Tỷ lệ nhận diện captcha thành công trung bình
$0,4 - $3.0 Tiết kiệm hơn, các dịch vụ thủ công có giá $3 trở lên, của chúng tôi chỉ $0,4 / 1000 lần giải.
60 giây Thời gian nhận diện ReCaptcha trung bình
95% Tỷ lệ nhận diện captcha thành công trung bình
$0,4 - $6.0 Tiết kiệm hơn, các dịch vụ thủ công có giá từ $3 đến $6, của chúng tôi chỉ $0,4 / 1000 lần giải.
0.86 giây Thời gian nhận diện FunCaptcha trung bình
87% Tỷ lệ nhận diện captcha thành công trung bình
$0,4 - $3.0 Tiết kiệm hơn, các dịch vụ thủ công có giá $3 trở lên, của chúng tôi chỉ $0,4 / 1000 lần giải.
0.86 giây Thời gian nhận diện text captcha trung bình

Những ưu thế của chúng tôi

Rẻ hơn 2-6 lần so với dịch vụ nhận diện thủ công

Chúng tôi không sử dụng con người trong quá trình nhận diện, do đó không trả chi phí nhân công, toàn bộ quá trình là hoàn toàn tự động.
Chính nhờ vậy mà chúng tôi đảm bảo mức giá thấp nhất trên thị trường.

Tương thích với mọi chương trình

CaptCha69.Com hoạt động với API của các dịch vụ nhận diện captcha thủ công phổ biến.
Để bắt đầu, chỉ cần nhập khóa trong phần mềm của bạn.

Nhận diện hơn 1000 captcha mỗi phút

Thời gian trung bình để nhận diện captcha mất ít hơn 1 giây, bất kể thời gian trong ngày hay mức tải của dịch vụ

Không có bất kỳ rủi ro nào

Bạn chỉ thanh toán tiền cho captcha đã được nhận diện. Độ tải của máy chủ không ảnh hưởng đến giá.

Tiện ích mở rộng trên trình duyệt

Captcha được nhận dạng tự động trên trình duyệt Chrome ở chế độ nền.
Hãy cài đặt tiện ích mở rộng và quên đi sự tồn tại của captcha.

Rẻ hơn 2-6 lần so với dịch vụ nhận diện thủ công

Chúng tôi không sử dụng con người trong quá trình nhận diện, do đó không trả chi phí nhân công, toàn bộ quá trình là hoàn toàn tự động.
Chính nhờ vậy mà chúng tôi đảm bảo mức giá thấp nhất trên thị trường.

Tương thích với mọi chương trình

CaptCha69.Com hoạt động với API của các dịch vụ nhận diện captcha thủ công phổ biến.
Để bắt đầu, chỉ cần nhập khóa trong phần mềm của bạn.

Nhận diện hơn 1000 captcha mỗi phút

Thời gian trung bình để nhận diện captcha mất ít hơn 1 giây, bất kể thời gian trong ngày hay mức tải của dịch vụ

Không có bất kỳ rủi ro nào

Bạn chỉ thanh toán tiền cho captcha đã được nhận diện. Độ tải của máy chủ không ảnh hưởng đến giá.

Tiện ích mở rộng trên trình duyệt

Captcha được nhận dạng tự động trên trình duyệt Chrome ở chế độ nền.
Hãy cài đặt tiện ích mở rộng và quên đi sự tồn tại của captcha.

Use cases

$ SEO
Sneaker Sneaker Trading
Pie-chart Market Research
Social Social Media
Cart Shopping
% Sales
Shield Insurance Services
Target Lotteries
Bomb Games
Building columns Financial Servises
V Testing
Rocket More

Tại sao chúng tôi được tin tưởng

10 năm Kinh nghiệm của chúng tôi về thị giác máy tính và học bằng máy móc
>15.000 Khách hàng từ 88 quốc gia sử dụng các dịch vụ và phần mềm của chúng tôi mỗi ngày
Top 50 Chúng tôi nằm trong số top 50 dịch vụ tạo lưu lượng truy cập nhiều nhất trong cộng đồng Node.JS

Giá

Giá 1.000 lần giải Tỷ lệ thành công Tốc độ
reCAPTCHA v2 v3 MaxSpeed
99%
5 s
~ >= $1
token
99%
5 s
reCAPTCHA v2
99%
16 ~ 12x s
$0,4
token
99%
16 ~ 12x s
reCAPTCHA v3
99%
~11 s
$0,4
token
99%
~11 s
reCAPTCHA Enterprise
97%
12 ~ 6x s
$0,4
token
97%
12 ~ 6x s
hCaptcha
99%
12 ~ 16x s
$0,4
token
99%
12 ~ 6x s
FunCaptcha
Beta
91%
0.8 s
$0,4
image
91%
0.8 s
Captcha
99%
0.8 s
$0,4
image
99%
0.8 s

Nhóm Hổ Trợ

Tham Gia Nhóm Để Theo Dõi Thông Tin Máy Chủ Nhận Dạng và Các Tin Khuyến Mãi !

Những câu hỏi thường được đặt ra

Kết nối CaptCha69.Com đến chương trình của tôi như thế nào?

Trong chương trình bạn sử dụng để gửi captcha cần phải tìm trường " Chìa khóa dịch vụ nhận dạng "và sao chép tới đó mã chìa khóa này

Việc trừ tiền trong số dư tài khoản diễn ra như thế nào?

$1 = 23.000vnd = 2500 Điểm. Chúng tôi tính phí cho bạn là 1 lần giải sẽ trừ đi 1 điểm (tùy loại).

Nhận diện reCaptcha v2 и v3 có được hỗ trợ không?

Hiện tại, CaptCha69.Com nhận diện captcha văn bản và reCaptcha v2 và cả reCaptcha v3.

Nhận dạng funCaptcha có được hỗ trợ không?

Hiện tại, chỉ có loại nhiệm vụ được hỗ trợ khi đề xuất biến động vật thành tư thế đứng.

API của những dịch vụ nào được hỗ trợ?

CaptCha69.Com hỗ trợ API của các dịch vụ: 2Captcha, Anti-Captcha (v1.0, v2.0), RuCaptcha, RipCaptcha, 2Captcha, BypassCaptcha, DeathByCaptcha