Giải Captcha

Giá Siêu Rẻ

Chỉ 10$ Là Đã Có Thể Dùng Dịch Vụ

Giải Captcha Text / Hình Ảnh / ReCaptcha Google v2 v3

Đăng Ký Ngay

Tại Sao Phải Dùng Dịch Vụ Của Chúng Tôi ?

Vì Dịch Vụ Có Quá Nhiều Điểm Tuyệt Vời !

Chú Thích

1 k = 1000 vnd
1000 k = 1 Triệu vnd
Mỗi Lượt Giải Thành Công Sẽ Trừ 1 Point
Unlimit Point Là Point Không Giới Hạn
Thread Là Số Luồng Giải Captcha Cùng Lúc
x Là Số Ngẫu Nhiên Từ 0 Đến 9
2x Là Số Ngẫu Nhiên Từ 20 Đến 29

Thời Gian Giải Trung Bình Của:

PTU: 5x-9x
Free Coins: 2x-4x
ShortLink: 7x-9x
Spam Link: 3x-12x

Nhóm Hổ Trợ

https://www.facebook.com/groups/889367338226771/

Bảng Giá Theo Points

Bảng Giá Theo Threads / Tháng