Nạp Points - Captcha69.Com

Lưu ý Nhập đầy đủ thông tin rồi thanh toán, để phòng khi có lỗi thì admin mới biết bạn là ai, để xử lý cho bạn !

0.4 $ = 1000 Point.

Nạp 350$ trở lên sẽ đc tặng thêm 5%

Nạp 900$ trở lên sẽ đc tặng thêm 10%

Mỗi Lượt Giải Thành Công Sẽ Trừ 1 Point.

Nếu thanh toán bị lỗi, thì bạn hãy copy đường dẫn lỗi và gửi cho Seller Nha !


Số tiền muốn nạp:
Facebook:
Email:
Số Điện thoại:
COUPON: